ثابت کردن آرایش در فصل گرما

ثابت کردن آرایش در فصل گرما

ثابت کردن آرایش در فصل گرما فکر و ذکر خیلی از ماها هست ! زمان تخمین زده شده مطالعه: 10 دقیقه شاید حتی بیشتر از خیلی از ماها و اگر شما هم حسی مشابه با من دارید . قاعدتاً باید از تابستان متنفر باشید. عرق کردن و آرایش اصلاً با…